අප ගැන

Careka.lk ප්‍රමුඛ පෙළේ ඔන්ලයින් ගමනාන්තයක් වන අතර එමඟින් ඔබට ඕනෑම රටක ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම ස්ථානයක් සිට ඕනෑම වාහනයක් මිලදී ගැනීමට, විකිණීමට, හුවමාරු කිරීමට සහ ලීසිං ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Careka.lk ප්‍රමුඛ පෙළේ ඔන්ලයින් ගමනාන්තයක් වන අතර එමඟින් ඔබට ඕනෑම රටක ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම ස්ථානයක් සිට ඕනෑම වාහනයක් මිලදී ගැනීමට, විකිණීමට, හුවමාරු කිරීමට සහ ලීසිං ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

දැන්වීමක් පළ කිරීම Careka.lk මගින් ඉතා පහසු වන අතර ඔබේ වාහනය ඔන්ලයින් විකිණීමට/ප්‍රචාරය කිරීමට මිනිත්තු 5 කටත් අඩු කාලයක් ගත වේ.

අප හරහා ලීසිං පහසුකමක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන පාරිභෝගිකයින් සඳහා Careka.lk, CF විසින් කාර්යක්ෂමව සේවය ලබා දෙනු ඇත. ඔබ අප හා සම්බන්ධ වීමට කැමති නම්, අප අමතන්න ඔබට අපේ සමාජ මාධ්‍ය එක්ක සම්බන්ද වෙන්න පුලුවන් Careka.lk ෆෙස්බුක් සහ ගුගල් To download our mobile app, ක්ලික් කරන්න

මූලික ලක්ෂණ සහ පහසුකම්

ඔබට වාහන මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සඳහා ඔන්ලයින් වෙළඳ වේදිකාවක් හැරුණු විට මාලබේ සහ නිට්ටඹුවේ වාහන අලෙවි කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ඇති දිවයිනේ එකම ඔන්ලයින් වෙබ් අඩවිය අප වේ. කාරෙක වෙබ් අඩවිය මඟින් ඔබට පුළුල් පරාසයක වාහන එකම වහලක් යටට ලබා දේ.

එපමණක් නොව, ‘ඔබේ මාර්ග සෙවීමේ සේවාව ලබා ගන්න’ හැකි එකම වෙබ් අඩවිය -Careka.lk. එමෙන්ම, වාහන සංසන්දනය කිරීමට වගේම, වාහන දැන්වීමේ වීඩියෝ එකක් පවා යොදාගැනීමට හැකියාව අප ලබා දී ඇත.

අරමුණ

අපගේ අරමුණ වන්නේ වාහන මිලදී ගන්නන්ගේ සහ විකුණුම් කරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවන්ට කාර්‍යක්ෂමව හා පහසුම ආකාරයෙන් අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා අඛණ්ඩව සේවා සැපයීමයි. නවතම සෙවුම් මෙවලම් සහ තාක්ෂණය හරහා ඔබේ සිහින වාහනය සොයා ගැනීමට අපි ඔබට අවස්ථාව සලසා දෙන්නෙමු.

Vision

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi a cursus ante. Suspendisse feugiat leo sed auctor ultrices. Pellentesque eget sollicitudin dolor.