ஒப்பிடுக
RENAULT KWID SPORT RXT 2016 TOYOTA PASSO 2017 MICRO PANDA 2015 DAIHATSU HIJET 2011
RENAULT KWID SPORT RXT 2016 TOYOTA PASSO 2017 MICRO PANDA 2015 DAIHATSU HIJET 2011
LKR 3,025,000 LKR 7,475,000 LKR 2,565,000 LKR 3,975,000
பொது
வர்த்தகக்குறி RENAULT TOYOTA MICRO DAIHATSU
மாதிரி KWID SPORT RXT PASSO PANDA HIJET
நிலை Used Used Used Used
சான்றளிக்கப்பட்ட வாகனம் No No No No
விவரங்களில்
Engine CC 800 1000 1000 660
Mileage 79000 55,000 0 0
Year Of Manufacture 2016 2017 2015 2011
Transmission Manual Automatic Manual Automatic
Fuel Type Petrol Petrol Petrol Petrol
Color Outback Bronze White . Silver
Air Bags