தலைமை அலுவலகம்

No. 270, Vauxhall Street,
Colombo 02.

0112038068

தொடர்பு

இந்த தரவு எமது இணையத்தளத்தின் மூலம் சந்தைப்படுத்தல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் வேறு எந்த அங்கீகரிக்கப்படாத 3 வது தரப்பினருக்கும் வழங்கப்படமாட்டாது

வாகன விற்பனை நிலையங்கள்

மாலபே

எண் .418, அதுரிகிரிய சாலை,
மாலபே

0114504605 / 0707607651

malabe@careka.lk

நிட்டம்புவ

எண் .43, கண்டி சாலை,
நிட்டம்புவ

0334200100 / 0707607653

nittambuwa@careka.lk